Nederland

P1020445
Spaarndam

Toen ik pedagogiek studeerde, leerde ik dat onze persoonlijkheid vooral wordt bepaald door de manier waarop we worden opgevoed door onze ouders. Toen ik jaren later trainingen Nederlandse cultuur ging geven aan buitenlandse managers (expats), leerde ik verder kijken en merkte ik dat we ook worden beïnvloed door de cultuur van het land waar we wonen. Sindsdien ben ik mij er erg van bewust dat ik Nederlander ben, met alle leuke en minder leuke eigenschappen die daar bij horen. Dat ik Nederlander ben, merk ik vooral als ik in het buitenland verblijf. Dan voel je het verschil tussen wat je van huis uit gewend bent en wat vreemd, wat anders is. Mannen en vrouwen uit verschillende landen en culturen die elkaar tegenkomen, gaan daarbij vaak onbewust uit van de normen en waarden die zij ‘meenemen’ uit hun eigen cultuur. Soms begrijpen zij mensen die anders denken en anders doen niet; soms veroordelen ze hen zelfs.

SCHOKLAND en URK-juli 2006 005
Unesco Werelderfgoed Schokland in de Noord-Oostpolder

In trainingen, workshops en lezingen probeer ik bij deelnemers begrip te kweken voor de verscheidenheid van culturen. Ik werk o.a. met buitenlanders (expats, internationale studenten etc.) die in Nederland komen werken of studeren en met Nederlanders moeten samenwerken. Ik leg ze ‘Nederland’ uit, waarbij gaandeweg duidelijk wordt welke waarden en normen mijn cursisten hanteren. Het blijkt een ware ontdekking te zijn als mensen zich bewust worden van de eigen culturele normen en waarden en tegelijk begrijpen hoe andere culturen in elkaar zitten. We zijn echt levenskunstenaars als we ons vrij en soepel kunnen bewegen in verschillende culturen. Een goede ondernemer heeft oog voor diversiteit. Mensen die al behoorlijk goed Nederlands spreken en schrijven, maar deze vaardigheid willen verbeteren, geef ik Nederlandse les. Ik redigeer en schrijf ook teksten en begeleid iedereen die zich mondeling en/of schriftelijk in goed Nederlands wil leren uitdrukken.

Ik werk(te) o.a. voor:

SOESTDIJK 011
Paleis Soestdijk

* Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Amsterdam
* Cultural Awareness International (CAI)  Dallas USA
* IOR Global Services Northbrook USA
* Living Institute  Kopenhagen Denemarken
* Global Workers Experience  Amsterdam
* SIEA- Nederlands als tweede taal NT2  Amsterdam
* Erasmusuniversiteit Rotterdam
* Universiteit Maastricht
* Universiteit Leiden
* Universiteit van Amsterdam
* Volksuniversiteit Amsterdam
* Volksuniversiteit Amstelveen
* De Haagse Hogeschool  Den Haag
* Intern. School of Humanities and Social Sciences Amsterdam
* PON Holding Amsterdam
* ROC Almere
* Belgian Translation Centre Oostende België
* International Woman’s Club Amsterdam