Wie ben ik?

Ik ben van huis uit pedagoog en studeerde in 1978 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tot 1998 gaf ik les in sociale wetenschappen aan een opleiding voor verpleegkundigen, maar in dat jaar besloot ik een oude passie te volgen en de taal- en cultuurkant op te gaan. Ik volgde de opleiding tot Tolk en Vertaler Italiaans aan de Stichtse Opleiding Middelbare Akten (SOMA) in Utrecht en vestigde mij in 1999 als zelfstandig ondernemer en specialist in Italiaanse taal en cultuur.
Een tweede passie ontstond als vanzelf toen ik in hetzelfde jaar gevraagd werd om cultuurtrainer te worden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam, waar ik ging werken met expats uit allerlei landen van de wereld. Daarbij kwam mijn oorspronkelijke opleiding tot gedragswetenschapper mij goed van pas. Sindsdien houd ik mij ook bezig met mijn eigen taal en cultuur en train ik buitenlandse managers om makkelijker om te gaan met Nederlanders en om zich thuis te voelen in de Nederlandse cultuur.

Mijn credo

Als we iets van anderen en andere culturen willen begrijpen, moeten we ons eerst goed bewust zijn van onze eigen waarden en normen. Die vormen vaak de standaard voor het beoordelen van anderen en zitten ons soms in de weg om de ander zonder vooroordeel tegemoet te treden. Het gaat er om dat we leren om een brug te slaan tussen onszelf en de ander, zonder dat we onszelf hoeven weg te cijferen en ook zonder dat we het per se eens hoeven te zijn met de ander. Taal- en cultuurtrainingen kunnen dit proces op gang brengen.